Close

ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត និងសេវាកម្មដែលទាក់ទងទៅនឹងកោសិកាដើម

សមត្ថភាពនៃការបន្តពូជ

21/06/2020

ព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម

ការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម ប្រើកោសិកាដើមជាលិកាកណ្តាល និងចាក់ peptide ពងគភ៌ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហានៃការមានកូន។ ការព្យាបាលដោយកោសិកាដើមបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជំរុញការផលិតពងគភ៌ និងបង្កើនអត្រាជោគជ័យក្នុងការបង្ករកំណើតក្នុងកែវ (IVF) នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជកម្រិតខ្ពស់នៃសតវត្សរ៍ ២១ ។

picture54-ava

 

ការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន

អ្នកឯកទេសខាងរោគស្ត្រីនិងបន្តពូជនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើកោសិកាដើមជាលិកាកណ្តាលដើម្បីកែលម្អនៃឱកាសមានគភ៌របស់អ្នកជំងឺដែលមិនអាចមានកូនបាន ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលបានសាកល្បងការព្យាបាលដទៃទៀត និងការបង្កកំណើតនៅក្នុងកែវ។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដែលធ្វើឱ្យដំណើរការបន្តពូជធម្មតាមានគ្រោះថ្នាក់ ឬប្រសិនបើមិនអាចមានផ្ទៃពោះបានតាមធម្មតានោះ ការព្យាបាលដោយប្រើកោសិកាដើមអាចជាជំរើសដែលសមស្របបំផុត។

លទ្ធផលដែលបានកត់ត្រាមកទល់ពេលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្ត និងបង្ហាញឱ្យឃើញថាជាការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានផលប្រយោជន៍។

ការប្រើវិធីព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមគឺជាដំណើរការនៃការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមានកូនដោយជំរុញការបង្កើតកោសិការពងគភ៌ធម្មជាតិនៅក្នុងអូវែ។

ខឿនវិទ្យាសាស្ត្រក្រោយពីការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម

ការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម គឺជាដំណើរការនៃការនាំកោសិកាដើមដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់អ្នកជំងឺរួមជាមួយកត្តាលូតលាស់ជាក់លាក់ និងកម្មវិធី peptide។

picture55

ប្រើកោសិកាដើមដើម្បីព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពី១ទៅ២ខែ។

កោសិកាដើមទាំងនេះ បញ្ចេញនូវកត្តាលូតលាស់នៅជាប់គ្នា និងបណ្តា cytokine ដូចជា VEGF, IL-8 និង angiopoietin ដែលដំណើរការដោយចងភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកទទួលរាប់មិនអស់នៅក្នុងអូវែ។ កត្តាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចេញយ៉ាងខ្លាំងពីកោសិកាដើម ជួយសម្រួលដល់ផលប្រយោជន៏របស់កោសិកាដើមក្នុងការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជ។ លើសពីនេះទៅទៀត កត្តាទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកទទួលរួមមាន VEGF-R2 និង Angiopoietin Tie-2 ដែលកត្តាទាំងពីរនេះបង្ហាញពីអត្រាដ៏សំខាន់នៃកោសិកាដើមកំណើត បង្កើនមុខងារ និងផ្តល់នូវគុណភាពរបស់ជាលិកា។ ក្រៅពីលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ កត្តាទាំងឡាយដែលបានបញ្ចេញបានជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលកោសិកាដើមកំណើត និងបណ្តាកត្តាសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការជាសះស្បើយសម្រាប់ជាលិកាដែលខូច។

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានអានុភាពនេះធ្វើឱ្យការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជគឺជាការព្យាបាលថ្មីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជំងឺច្របូកច្របល់ការបន្តពូជ។ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើវិធីសាស្រ្តព្យាបាលការបន្តពូជជាមួយកោសិកាដើម វេជ្ជបណ្ឌិតនៃ Future Clinic នឹងចាក់បញ្ចូលកោសិកាទៅក្នុងថង់ទឹកអំបិលធម្មតា(IV)។ បន្ទាប់មក កោសិកាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺក្នុងរយៈពេល ២ម៉ោង ខណៈពេលដែលនៅក្នុងចរន្តឈាម កោសិកាទាំងនេះមានសមត្ថភាពជំរុញការលូតលាស់របស់ពងគភ៌នៅក្នុងអូវែ។

ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពី១ទៅ២ខែ។

 

ដាក់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត-ព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម FUTURE CLINIC

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១៩អា ផ្លូវ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពុល ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

Hotline: (+៨៥៥) ៩០០២១ ៧៦៨២

Hotline: 0938575594
Đặt lịch với bác sĩ
[contact-form-7 404 "Not Found"]