Close

ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត និងសេវាកម្មដែលទាក់ទងទៅនឹងកោសិកាដើម

សមត្ថភាពនៃការបន្តពូជ

21/06/2020

ព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម ការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម ប្រើកោសិកាដើមជាលិកាកណ្តាល និងចាក់ peptide ពងគភ៌ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហានៃការមានកូន។ ការព្យាបាលដោយកោសិកាដើមបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជំរុញការផលិតពងគភ៌ និងបង្កើនអត្រាជោគជ័យក្នុងការបង្ករកំណើតក្នុងកែវ (IVF) នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជកម្រិតខ្ពស់នៃសតវត្សរ៍ ២១ ។   ការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន អ្នកឯកទេសខាងរោគស្ត្រីនិងបន្តពូជនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើកោសិកាដើមជាលិកាកណ្តាលដើម្បីកែលម្អនៃឱកាសមានគភ៌របស់អ្នកជំងឺដែលមិនអាចមានកូនបាន ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលបានសាកល្បងការព្យាបាលដទៃទៀត និងការបង្កកំណើតនៅក្នុងកែវ។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដែលធ្វើឱ្យដំណើរការបន្តពូជធម្មតាមានគ្រោះថ្នាក់ ឬប្រសិនបើមិនអាចមានផ្ទៃពោះបានតាមធម្មតានោះ ការព្យាបាលដោយប្រើកោសិកាដើមអាចជាជំរើសដែលសមស្របបំផុត។ លទ្ធផលដែលបានកត់ត្រាមកទល់ពេលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្ត និងបង្ហាញឱ្យឃើញថាជាការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានផលប្រយោជន៍។ ការប្រើវិធីព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើមគឺជាដំណើរការនៃការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមានកូនដោយជំរុញការបង្កើតកោសិការពងគភ៌ធម្មជាតិនៅក្នុងអូវែ។ ខឿនវិទ្យាសាស្ត្រក្រោយពីការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម ការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជដោយកោសិកាដើម គឺជាដំណើរការនៃការនាំកោសិកាដើមដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់អ្នកជំងឺរួមជាមួយកត្តាលូតលាស់ជាក់លាក់ និងកម្មវិធី peptide។ ប្រើកោសិកាដើមដើម្បីព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពី១ទៅ២ខែ។ កោសិកាដើមទាំងនេះ បញ្ចេញនូវកត្តាលូតលាស់នៅជាប់គ្នា និងបណ្តា cytokine ដូចជា VEGF, IL-8 និង angiopoietin ដែលដំណើរការដោយចងភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកទទួលរាប់មិនអស់នៅក្នុងអូវែ។ កត្តាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចេញយ៉ាងខ្លាំងពីកោសិកាដើម ជួយសម្រួលដល់ផលប្រយោជន៏របស់កោសិកាដើមក្នុងការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជ។ លើសពីនេះទៅទៀត កត្តាទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកទទួលរួមមាន VEGF-R2 និង Angiopoietin Tie-2 ដែលកត្តាទាំងពីរនេះបង្ហាញពីអត្រាដ៏សំខាន់នៃកោសិកាដើមកំណើត បង្កើនមុខងារ និងផ្តល់នូវគុណភាពរបស់ជាលិកា។ ក្រៅពីលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ កត្តាទាំងឡាយដែលបានបញ្ចេញបានជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលកោសិកាដើមកំណើត និងបណ្តាកត្តាសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការជាសះស្បើយសម្រាប់ជាលិកាដែលខូច។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានអានុភាពនេះធ្វើឱ្យការព្យាបាលសមត្ថភាពនៃការបន្តពូជគឺជាការព្យាបាលថ្មីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជំងឺច្របូកច្របល់ការបន្តពូជ។…

Read More

ជំងឺថ្លើម

21/06/2020

ព្យាបាលជំងឺថ្លើមដោយកោសិកាដើម ការព្យាបាលជំងឺថ្លើមដោយកោសិកាដើមត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពរោគសញ្ញានៃជំងឺថ្លើមដោយសារតែទម្លាប់បរិភោគ ទម្លាប់រស់នៅ ឬមូលហេតុផ្សេងៗទៀត។ ថ្លើមបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើន រួមមានការបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីឈាម ជួយរំលាយអាហារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ។ ថ្លើមគឺជាសរីរាង្គមួយក្នុងចំណោមសរីរាង្គតែមួយដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតឡើងវិញ ប៉ុន្តែរឿងនេះអាចកើតឡើងក្នុងអត្រាណាមួយដែលមានកំណត់។ អាស្រ័យលើស្ថានភាពសុខភាព កត្តាបរិស្ថាន និងវីរុសអាចបង្កឱ្យមានការខូចខាតថ្លើមក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពបង្កើតឡើងវិញ។ ការព្យាបាលជំងឺថ្លើមជាមួយកោសិកាដើមនៅ Future Clinic គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺ។   ការព្យាបាលជំងឺថ្លើមជាមួយកោសិកាដើមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីធ្វើឱ្យមុខងារថ្លើមបានប្រសើរឡើង។ កោសិកាថ្លើមគឺជាបណ្តាកោសិកាដែលទទួលភារកិច្ចច្រើនបំផុត។ កោសិកាទាំងនេះជាធម្មតារស់នៅក្នុងរយៈពេល ២០០-៣០០ ថ្ងៃនៅក្នុងថ្លើមដែលអាចបង្កើតឡើងវិញមុនពេលកោសិកាថ្លើមងាប់។ ប្រសិនបើថ្លើមត្រូវខូច ត្រូវវាយប្រហារ ឬរលាក កោសិការាងពងក្រពើនឹងត្រូវដំណើរការ។ ប្រសិនបើថ្លើមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខូចខាតអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេលយូរ កោសិកាដើមនៅក្នុងថ្លើមមិនគ្រប់ចំនួន / សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតឡើងវិញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការខូចខាតបច្ចុប្បន្នដែលនឹងបង្កឱ្យមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជា ជម្ងឺក្រិនថ្លើម។ ជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមគឺជាឧទាហរណ៍ដំបូងមួយនៃបញ្ហានេះ អការរលាកដែលនូវតែបន្ត មានន័យថាកម្រិតនៃការបង្កើតឡើងវិញ / ការចុះខ្សោយបានក្លាយទៅជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជំងឺនេះ ហើយវិវត្តទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើម។   ការព្យាបាលថ្លើមដោយកោសិកាដើមគឺអស់ចំណាយខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពជាង។ មុខសញ្ញាដែលបង្ហាញថាថ្លើមមានបញ្ហា – ស្បែក និងភ្នែកប្រែជាលឿង – ស្បែករមាស់ – ស្នាមជាំលេចឡើងនៅលើស្បែក – ហើមជើង និងភ្នែកគោជើង – ទឹកនោមឡើងពណ៌ – លាមកមានពណ៌ស្លេក…

Read More

ជំងឺតម្រងនោម

21/06/2020

កោសិកាដើមសម្រាប់ជំងឺតម្រងនោម និងខ្សោយតម្រងនោម ជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ (CRF) គឺជាជំងឺក្នុងរយៈពេលវែងដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុជាច្រើននៅពេលដែលតម្រងនោមមិនអាចដំណើរការតាមធម្មតាដូចជា ការច្រោះកាកសំណល់ចេញពីឈាមដែលនៅទីបំផុតនាំឱ្យមានជំងឺខ្សោយតម្រងនោម ហើយត្រូវការការលាងឈាមជាញឹកញាប់  ជាពិសេសករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះទៀតដែលអាចនាំឱ្យស្លាប់បាន។ រោគសញ្ញាសំខាន់ៗ នោះគឺ ure ក្នុងឈាមកើនខ្ពស់ អតុល្យភាពនៃសារធាតុរាវ និងអេឡិចត្រូលីត ខ្វះឈាមតម្រងនោម ច្របូកច្របល់ដំនឹកនាំកាល់ស្យូម និងផូស្វាត។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការព្យាបាលតាមបែបប្រពៃណីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ គឺការលាងឈាមដែលបញ្ចេញជាតិពុល និងសូលុយស្យុងតូចៗ ប៉ុន្តែមិនបង្កើតដំណើរការដំនឹកនាំឡើងវិញទេ មិនបង្កើតឡើងវិញនូវជាតិ Glutathione ដែលជា enzyme រ៉ាឌីកាល់សសេរី សរុបglucose acid amin, peptide និង hormone លូតលាស់វិសទិកម្ម បង្កើត cytokines ។     ការព្យាបាលជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងការប្តូរតម្រងនោមក៏មានផលវិបាកផ្សេងៗគ្នាដែរ ដូចជាខ្វះអ្នកបរិច្ចាគ និងផលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។ ការព្យាបាលតម្រងនោមដោយកោសិកាដើមគឺជាជំរើសដែលមានប្រយោជន៍បំផុតនៅ Future Clinic ។ កោសិកាដើមមានលក្ខណៈពិសេសនៃការក្លូនដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នា ជាមួយផលប៉ះពាល់ដែលនៅជាប់គ្នា និងបង្កើតសរសៃឈាមថ្មី ដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អក្នុងការជួសជុលការខូចខាតតម្រងនោម។ កោសិកាកណ្តាល (MSC) មានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរទៅជាកោសិកាជាលិកាប្រភេទផ្សេងគ្នាក្រៅពីសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឱ្យសះស្បើយឡើងវិញនូវការខូចខាតជាលិកាដែលបណ្តាលមកពីជំងឺតម្រងនោម។ កោសិកាទាំងឡាយដែលអាចត្រូវបានបំលែងទៅជាកោសិកាតម្រងនោម និងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួសជុល និងបង្កើតឡើងវិញនូវប្រសាទ nephron…

Read More

ជំងឺបេះដូង

21/06/2020

ព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយកោសិកាដើម     ផលវិបាកចុងក្រោយនៃជំងឺបេះដូងនឹងនាំឱ្យមានជំងឺខ្សោយបេះដូង អាចបណ្តាលឱ្យបេះដូងមិនអាចច្របាច់ឈាមទៅទូទាំងរាងកាយដែលជាមុខងារធម្មតារបស់វា។ មូលហេតុនៃជំងឺបេះដូងអាចបណ្តាលមកពីការខូចមុខងារ ឬរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បេះដូង។ មូលហេតុទូទៅនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងរួមមាន ជំងឺសាច់ដុំបេះដូង ជំងឺលើសឈាម បញ្ហាសន្ទះបេះដូង និងជំងឺសរសៃឈាមចិញ្ចឹមបេះដូង។ ទោះបីមកដល់សព្វថ្ងៃ មិនទាន់មានការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺខ្សោយបេះដូងក៏ដោយ ប៉ុន្តែ Future Clinic អាចផ្តល់ដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូង និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាព និងរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺ។ វិធីសាស្រ្តព្យាបាលកោសិកាដើមសម្រាប់ជំងឺបេះដូង កោសិកាដើមទាំងឡាយមានសមត្ថភាពអនុវត្តតួនាទីសំខាន់ៗពីរ៖ – ជួសជុលតំបន់បេះដូងដែលខូច។ – រំញោចសកម្មភាពជីវសាស្ត្រដើម្បីជួយព្យាបាលសាច់ដុំបេះដូង។     ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាការព្យាបាលដោយកោសិកាដើមបង្កើតកោសិកាសាច់ដុំថ្មីដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការរំញោចកោសិកាដើមអសកម្មដែលមានរួចហើយនៅក្នុងសាច់ដុំបេះដូង។ នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះ កោសិកាដើមដែលគ្រប់គ្រងបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាកោសិកាសាច់ដុំបេះដូងថ្មី។ ការព្យាបាលកោសិកាដើមនៃជំងឺបេះដូង និងជំងឺខ្សោយបេះដូងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកោសិកាដើមដែលត្រូវបានប្រមូលពីជាលិកាកណ្តាល ប្រមូលពីជាលិកាទងផ្ចិតរបស់មនុស្ស ឬពីជាលិកាខ្លាញ់របស់អ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃ ជំងឺ។ កោសិកាដើមទាំងនេះរួមជាមួយ peptide និងកត្តាលូតលាស់អាចបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺបេះដូង។ បណ្តាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំនួយដូចជាសម្អាតឈាមដោយពន្លឺរស្មីជីវសាស្រ្ត និងការព្យាបាលដោយចលនាឈាមជំរុញអុកស៊ីសែនជួយដល់ដំណើរការនៃការព្យាបាលជំងឺរបស់រាងកាយ។   ដាក់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត–ព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយកោសិកាដើម FUTURE CLINIC អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១៩អា ផ្លូវ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពុល ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។ Hotline: (+៨៥៥) ៩០០២១ ៧៦៨២  

Read More

ទឹកនោមផ្អែម

21/06/2020

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាអ្វី? ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយមិនអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម កម្រិតនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ lnsulin ដែលធ្វើឱ្យកោសិកា B ធ្វើសកម្មនៅពេលមានការកើនឡើងនៃជាតិ Glucose នៅក្នុងឈាម។ នៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម កោសិកា B ទាំងឡាយ នឹងត្រូវច្របូកច្របល់ភាពដំណើរការ ឬផលិត lnsulin មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបុព្វហេតុចម្បងនៃការស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ វាត្រូវទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពមួយចំនួន និងបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺដូចជា ជំងឺបេះដូង ជំងឺតំរងនោម ជំងឺអវយវៈ ពិការភ្នែក និងជំងឺជាច្រើនទៀតទៀត។ បែងប្រភេទទឹកនោមផ្អម ១.      ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ គឺនៅពេលដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រយុទ្ធ និងបំផ្លាញកោសិកា B ជាធម្មតាចាប់ផ្តើមនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃជីវិត ហើយមានអត្រា ១០% ក្នុងករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់។ មនុស្សដលស្ថិតក្នុងប្រភេទនេះត្រូវតែចាក់ lnsulin រាល់ថ្ងៃដើម្បីបន្តអយុជីវិត។ ២.      ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ គឺបណ្តាលមកពីការថយចុះនៃប្រសិទ្ធភាំពរបស់កោសិកា B និងការកើនឡើងនូវភាពធន់នឹង lnsulin ។ ប្រភេទនេះទាក់ទងនឹងកត្តាហ្សែននិ ងភាពធាត់ ដូច្នេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ អាចត្រូវបានរារាំងដោយរបៀបរស់នៅមានគុណភាពល្អ។ ៣. មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយប្រភេទទៀតដែលជះឥទ្ធិពលដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលហៅថារោគទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះដោយអរម៉ូនទាំងឡាត្រូវបានបញ្ចេញដោយសុកដើម្បីរក្សាផ្ទៃពោះ ធ្វើឱ្យកោសិការបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានភាពធន់ lnsulin។ នៅពេលលំពែងមិនអាចយកឈ្នះភាពធន់បាន អ្នកជំងឺនឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ មូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម?…

Read More

ជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ

21/06/2020

ព្យាបាលជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ (COPD) ដោយកោសិកាដើម ពេលមានជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ អ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ ក្អករ៉ាំរៃ មានស្លស។ ពិបាកដកដង្កហើម ជាពិសេសក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពកម្លាំងកាយ ច្របូកច្របល់ក្នុងការគេង។ ខ្សោយកម្លាំង អ្នកមានជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរៃជួបប្រទះនឹងរោគសញ្ញាកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ តាមពេលវេលា។ នោះគឺជារោគសញ្ញាទូទៅដែលធ្វើឱ្យជំងឺនេះមានដំណើរការលឿនជាង និងអាក្រក់ជាង។ ការកើតជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃម្តងៗ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់កាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ព្រមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃជាលិកាសួត។ ចំណុចពក្នុងការព្យាបាលជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃផ្តោតទៅលើវិស័យសំខាន់ពីរគឺ៖ ១. បំពង់នាំខ្យល់ រួមមានបំពង់ខ្យល់ ទងសួត និងកូនថង់សួត។ ២. តំបន់ផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ ឬថង់សួត។ នៅក្នុងសួតធម្មតាមានកោសិកាមានកំណើតដើមដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នា។ កោសិកាទាំងនេះបែងចែកដើម្បីជំនួសកោសិកាសួតដែលខូច ហើយជួយឱ្យសួតមានសុខភាពល្អ។ កោសិកាកំណើតដើមរួមទាំងបំពង់ខ្យល់កំណើតដើមផង កោសិកាដែលបញ្ចេញជាតិរំអិលទងសួត និងកោសិកាថង់សួតប្រភេទ ២ (កោសិកា ថង់សួត) ។ ការបែងចែកកោសិកាកំណើតដើមនេះត្រូវបានគេគិតថាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសួតឡើងវិញក្នុងជីវិតមនុស្សពេញវ័យធម្មតា។ ព្យាបាលជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃដោយកោសិកាដើម  កោសិកាដើមគឺកម្រជាងកោសិកាបើប្រៀបជាមួយនឹងកោសិកាដើមកំណើត វាត្រូវបានគេរកឃើញទាំងនៅក្នុងកំណ និងសួតមនុស្សពេញវ័យ។ កោសិកាដើមខ្លះរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់សួតនៅដំណាក់កាលដំបូង និងខ្លះទៀតជួយជួសជុល បង្កើតសួតឡើងវិញកក្នុងមួយជីវិត។ កោសិកាដើមអាចផ្លាស់ទីតាំងទៅកន្លែងឈឺចាប់ដែលទាក់ទាញដោយសារធាតុគីមីជាក់លាក់ដែលបញ្ចេញដោយជាលិកាដែលខូច។ កោសិកាទាំងនេះ ដោយផ្លាស់ទីតាំងទៅទីកន្លែងដែលខូច ហើយផ្សំជាមួយជាលិកាដែលខូច និងផ្សាំទៅក្នុងជាលិកាតែមួយដោយលក្ខណៈមេតាប៉ូលីសរបស់ពួកវា។ កម្មវិធីព្យាបាលជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃដោយកោសិកាដើមរបស់យើងខ្ញុំអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសួត។ ដាក់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត–ព្យាបាលជំងឺស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃដោយកោសិកាដើម អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១៩អា ផ្លូវ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពុល…

Read More
Hotline: 0938575594
Đặt lịch với bác sĩ
[contact-form-7 404 "Not Found"]