ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (COPD) BẰNG TẾ BÀO GỐC TRIỆU CHỨNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH Khi mắc phải bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bạn sẽ có một số triệu chứng dưới đây: Cơn ho dai dẳng, thường ho ra chất nhầy Khó thở, đặc biệt là khi hoạt…