ĐIỀU TRỊ MỆT MỎI MẠN TÍNH BẰNG TẾ BÀO GỐC Tổng quan về hội chứng mệt mỏi mạn tính Hội chứng mệt mỏi mạn tính (Chronic fatigue syndrome – CFS) còn được gọi là hội chứng mệt mỏi kinh niên (Myalgic encephalomyelitis – ME) ảnh hưởng đến khoảng 2,5 triệu người Mỹ và 250.000 người trưởng…