Cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp điều trị tuyệt đối cho bệnh bại não. Chương trình điều trị bại não bằng tế bào gốc giúp cải thiện phần nào triệu chứng cho trẻ. Những cải tiến trong điều trị bại não bằng liệu pháp tế bào gốc vẫn đang được nghiên cứu và…