ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠI NÃO BẰNG TẾ BÀO GỐC Những cải tiến trong điều trị bại não sử dụng liệu pháp tế bào gốc tiếp tục tiến triển đúng hướng. Hiện tại không có phương pháp chữa trị tuyệt đối, và chương trình tế bào gốc được thiết kế bởi Future Clinic đã được phát…