Điều trị Alzheimer bằng tế bào gốc đang được xem là một phương pháp hiệu quả hiện nay; y học tái sinh và liệu pháp tế bào là cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách để điều trị bệnh Alzheimer hoặc ít nhất là cải thiện đáng…