ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG BẰNG TẾ BÀO GỐC Chấn thương tủy sống là một dạng chấn thương rất nghiêm trọng với những ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. Tủy sống dài khoảng 18 inch và kéo dài từ gốc não ở cổ và kết thúc ngay phía…