ĐIỀU TRỊ TỰ KỶ BẰNG TẾ BÀO GỐC Điều trị tự kỷ bằng tế bào gốc là liệu pháp mới nhưng được ghi nhận là mang lại kết quả khả quan khi điều trị cho trẻ, nhất là đối với các trường hợp phát hiện tự kỷ sớm. Tự kỷ là gì? Rối loạn phổ…