ĐIỀU TRỊ TỰ KỶ BẰNG TẾ BÀO GỐC TỰ KỶ LÀ GÌ? Rối loạn phổ tự kỷ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và hình thành mối quan hệ với người khác từ khi còn nhỏ. Tự kỷ cũng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng như khái niệm trừu tượng…