ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BẰNG TẾ BÀO GỐC Bệnh tự miễn viêm khớp dạng thấp Viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid arthritis – RA) là một rối loạn tự miễn dịch xảy ra khi hệ thống miễn dịch của một người tấn công mô của chính nó. Khi cuộc tấn công này xảy ra, chất lỏng tích…