ĐIỀU TRỊ TEO THẦN KINH THỊ GIÁC BẰNG TẾ BÀO GỐC Điều trị teo thần kinh thị giác  Trước khi xác định teo thần kinh thị giác, điều quan trọng là phải xác định dây thần kinh thị giác. Các dây thần kinh thị giác (hoặc dây thần kinh sọ số II) là một dây…