ĐIỀU TRỊ TEO THẦN KINH THỊ GIÁC BẰNG TẾ BÀO GỐC Teo thần kinh thị giác Các dây thần kinh thị giác (hoặc dây thần kinh sọ số II) là một dây thần kinh ghép nối chịu trách nhiệm truyền thông tin thị giác đến não từ võng mạc (phần mắt chịu trách nhiệm mang…