ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA ĐIỂM VÀNG BẰNG TẾ BÀO GỐC Tổng quan về thoái hóa điểm vàng   Điểm vàng là một bộ phận nằm tại vùng trung tâm võng mạc ở phần sau nhãn cầu, là nơi tập trung nhiều tế bào thần kinh, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu nhận hình…