DƯỢC MỸ PHẨM TẾ BÀO GỐC Dược mỹ phẩm là loại mỹ phẩm được nghiên cứu, bào chế như một dược phẩm, tuân thủ theo tất cả các quy định nghiêm ngặt về nghiên cứu, quy trình sản xuất và thử nghiệm của một dược phẩm. Trong khi đó, mỹ phẩm chỉ là sản phẩm…