ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG BẰNG TẾ BÀO GỐC Bệnh tiểu đường là gì? Bệnh tiểu đường là tình trạng bệnh lý xảy ra khi cơ thể không thể điều chỉnh nồng độ đường trong máu, nồng độ này được điều chỉnh bởi lnsulin kích hoạt bởi các tế bào B khi có sự gia tăng…