Phổi là cơ quan có vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp cung cấp oxy và đào thải khí CO2. Do đó, việc thanh lọc và làm sạch phổi là điều vô cùng cần thiết. Liệu pháp thanh lọc phổi oxygen tại Future Clinic là phương pháp vừa có tác dụng cấp cứu và điều trị,…