ĐIỀU TRỊ MẤT THÍNH GIÁC VÀ SUY GIẢM THỊ LỰC BẰNG TẾ BÀO GỐC Những khám phá khoa học gần đây cho thấy liệu pháp tế bào gốc có thể chữa trị mất thính giác, thực tế tế bào gốc ốc tai có thể được sử dụng để tạo ra các tế bào lông mới,…